T60 TELESKOBU 2017C DÖNEMİ (Ağustos - Ekim) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No  Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
14CT60-688 1241 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15AT60-775 1246 Dolunay KOÇAK Seçilen kara delik bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
15AT60-776 1247 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldız bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
16AT60-971 1243 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1242 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1248 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1115 1240 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri 
17BT60-1185 1245 Umut BURGAZ Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri
17CT60-1244 1244* Erdal ARSLAN Seçilen Galaktik Yıldız Kümelerindeki Kataklismik ve Diğer Değişen Yıldızlar
     * Yeni Proje