T60 TELESKOBU 2017B DÖNEMİ (Mayıs - Temmuz) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-80 1184 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
14CT60-688 1180 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Yarı-Ayrık Çift Sistemlerin Işıkölçümü
15AT60-775 1182 Dolunay KOÇAK Seçilen kara delik bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
15AT60-776 1181 Tuğçe İÇLİ Seçilen nötron yıldız bileşenli çift yıldız sistemlerin uzun dönemli fotometrik değişimi 
16AT60-971 1186 Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi
16BT60-1005 1187 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16BT60-1008 1188 Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri
16DT60-1115 1178 Ahmet ERDEM Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri  
17AT60-1153 1183 Tolga GÜVER Markarian 421 Blazarı’nın T60 ile takip gözlemleri
17AT60-1172 1179 Varol KESKİN Yeni Bulunan Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
17BT60-1185 1185* Umut BURGAZ Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri
     * Yeni Proje