T60 TELESKOBU 2013D DÖNEMİ (Kasım-Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-76 548 Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10DT60-103 545 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
12CT60-365 543 Volkan BAKIŞ Oymak Üyesi Çift ve Çoklu Sistemlerin Fotometrik ve Tayfsal Çalışması: Cep OB2, Vul OB1 ve Cas-Tau
13AT60-433 525 Tolga GÜVER X ve Gama Işın uydularınca bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynakların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
13BT60-448 533 Tansel AK V594 Cas'ın Fotometrik Gözlemleri
13BT60-454 527 Zeki EKER Uzun Dönemli Aktif Kromosferli Çift Yıldızların Fotometrik Takibi
13CT60-504 524 Orkun ÖZDARCAN Uzun Dönemli RS CVn Yıldızlarının Çok Renk Işıkölçümü
13DT60-539 539* Eda SONBAŞ Follow-up Observations of Bright Gamma Ray Burst (GRB) Afterglows with the T60 Telescope
13DT60-546 546* Volkan BAKIŞ Variable Star Census of Open Clusters
     * Yeni Proje
TOPLAM: 9 Proje (2 Yeni, 7 Devam)