T60 TELESKOBU 2012B DÖNEMİ (Mayıs-Temmuz) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 300 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be yıldızlarının uzun dönemli fotometrisi
10CT60-73 309 Esin SİPAHİ Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldız V1379 Aql Sisteminin Işıkölçümü
10CT60-76 304 Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10CT60-79 303 Ahmet ERDEM Uzun dönemli RC CVn'lerde ışıkkürenin aktivitesi
10CT60-80 305 Mehmet TANRIVER OB bileşenli etkileşen çift yıldızlarda rüzgar yapısının araştırılması
10DT60-103 301 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
10DT60-107 298 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
11AT60-161 299 Artur RUTKOWSKI Classification confirmation of new cataclysmic variable 1RXS J1808
11BT60-170 302 Volkan BAKIŞ Yıldız oluşum bölgelerindeki çift ve çoklu sistemlerin analizleri: Uzun dönemli değişenler
* Yeni Proje
TOPLAM: 9 Proje (0 Yeni, 9 Devam)