T60 TELESKOBU 2012A DÖNEMİ (Şubat-Nisan) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 290 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be yıldızlarının uzun dönemli fotometrisi
10CT60-76 279 Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10CT60-79 278 Ahmet ERDEM Uzun dönemli RC CVn'lerde ışıkkürenin aktivitesi
10CT60-80 291 Mehmet TANRIVER OB bileşenli etkileşen çift yıldızlarda rüzgar yapısının araştırılması
10DT60-107 288 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
11AT60-161 299 Artur RUTKOWSKI Classification confirmation of new cataclysmic variable 1RXS J1808
11BT60-172 276 Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda "Flare" aktivitesinin yıldızların sergilediği uzun dönemli değişimlerine etkileri
11DT60-243 280 Esin SİPAHİ Aktif çift yıldızların ışıkölçümü
11DT60-245 294 Hasan ESENOĞLU J084026+220444 kataklismik değişenin zaman çözümlü gözlemleri
11DT60-247 277 Hasan Ali DAL Genç-Aktif çift yıldızlarda bileşenlerin fiziksel parametrelerine göre kromosferik aktivite davranışı
 
* Yeni Proje
TOPLAM: 10 Proje (0 Yeni, 10 Devam)