T60 TELESKOBU 2011D DÖNEMİ (Kasım-Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 242 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-76 248 Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10CT60-79 249 Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10DT60-107 241 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
11BT60-172 244 Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda "Flare" aktivitesinin yıldızların sergilediği uzun dönemli değişimlerine etkileri
11DT60-243 243* Esin SİPAHİ Aktif çift yıldızların ışıkölçümü
11DT60-245 245* Hasan ESENOĞLU J084026+220444 kataklismik değişenin zaman çözümlü gözlemleri
11DT60-247 247* Hasan Ali DAL Genç-Aktif çift yıldızlarda bileşenlerin fiziksel parametrelerine göre kromosferik aktivite davranışı
* Yeni Proje
TOPLAM: 8 Proje (3 Yeni, 5 Devam)