T60 TELESKOBU 2011C DÖNEMİ (Ağustos-Ekim) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 216 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-68 227 Kadri YAKUT Bazı Büyük Kütleli Değişen Sistemler
10CT60-72 214 Esin SİPAHİ Cepheid Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü
10CT60-73 215 Esin SİPAHİ Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldız V1379 Aql Sisteminin Işıkölçümü
10CT60-76 225 Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10CT60-79 224 Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10CT60-80 222 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10DT60-103 220 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
10DT60-107 219 Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
11AT60-161 226 Artur RUTKOWSKI Classification confirmation of new cataclysmic variable 1RXS J1808
11BT60-170 221 Volkan BAKIŞ Yıldız oluşum bölgelerindeki çift ve çoklu sistemlerin analizleri: Uzun dönemli değişenler
11BT60-172 218 Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda "Flare" aktivitesinin yıldızların sergilediği uzun dönemli değişimlerine etkileri
* Yeni Proje
TOPLAM: 12 Proje (0 Yeni, 12 Devam)