T60 TELESKOBU 2011B DÖNEMİ (Mayıs-Temmuz) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No  Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 168 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-68 176 Kadri YAKUT Bazı Büyük Kütleli Değişen Sistemler
10CT60-72 169 Esin SİPAHİ Cepheid Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü
10CT60-79 175 Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10CT60-80 177 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10DT60-103 171 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
11AT60-161 178 Artur RUTKOWSKI Classification confirmation of new cataclysmic variable 1RXS J1808
11BT60-170 170* Volkan BAKIŞ Yıldız oluşum bölgelerindeki çift ve çoklu sistemlerin analizleri: Uzun dönemli değişenler
11BT60-172 172* Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda "Flare" aktivitesinin yıldızların sergilediği uzun dönemli değişimlerine etkileri
* Yeni Proje
TOPLAM: 9 Proje (2 Yeni, 7 Devam)