T60 TELESKOBU 2011A DÖNEMİ (Şubat-Nisan) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No  Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 ? Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-79 159 Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10CT60-80 157 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10CT60-103 152 Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
11AT60-161 161* Artur RUTKOWSKI Classification Confirmation of New Cataclysmic Variable 1RXS J1808
* Yeni Proje
TOPLAM: 5 Proje (1 Yeni, 4 Devam)