T60 TELESKOBU 2010D DÖNEMİ (Kasım-Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No  Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 104 Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-68 ? Kadri YAKUT Bazı Büyük Kütleli Değişen Sistemler
10CT60-70 105 Belinda KALOMENİ Manyetik Kataklismik Yıldızlar
10CT60-79  ? Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10CT60-80 108 Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
10DT60-103 103* Cahit YEŞİLYAPRAK SARV Türü Yıldızların Uzun Dönemli Değişimleri
10DT60-107 107* Ahmet DEVLEN Yarı Düzenli Değişenlerin Uzun Dönemli Gözlemleri
* Yeni Proje
TOPLAM: 7 Proje (2 Yeni, 5 Devam)