T60 TELESKOBU 2010C DÖNEMİ (Ağustos-Ekim) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No  Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
10CT60-67 67* Sacit ÖZDEMİR Bazı Herbig Ae/Be Yıldızlarının Uzun Dönemli Fotometrisi
10CT60-68 68* Kadri YAKUT Bazı Büyük Kütleli Degişen Sistemler
10CT60-70 70* Belinda KALOMENİ Manyetik Kataklismik Yıldızlar
10CT60-71 71* Ömür ÇAKIRLI Collinder 359 Açık Küme Üyesi Yıldızların Dönme Dönemi ve Manyetik Aktivite Düzeylerinin Fotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi
10CT60-72 72* Esin SİPAHİ Cepheid Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü
10CT60-73 73* Esin SİPAHİ Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldız V1379 Aql Sisteminin Işıkölçümü
10CT60-74 74* Serdar EVREN RS CVn Türü Sistem HD 208472’nin UBV Işıkölçümü
10CT60-76 76* Ahmet ERDEM Monitoring optical variability of giant radiogalaxies cores 
10CT60-79 79* Ahmet ERDEM Uzun Dönemli RC CVn’lerde Işıkkürenin Aktivitesi
10CT60-80 80* Mehmet TANRIVER OB Bileşenli Etkileşen Çift Yıldızlarda Rüzgar Yapısının Araştırılması
* Yeni Proje
TOPLAM: 10 Proje (10 Yeni, 0 Devam)