T100 TELESKOBU 2013A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı    
1 447 380 431 333 10CT100-95 (FG) 419  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 447 380 431 333 11AT100-154 421  Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması
3 447 431 431 333 11BT100-192 445  Ahmet ERDEM Convection, magnetic fields and differential rotation in white dwarf stars
4 378 431 380 333 12AT100-231 435  Hasan H. ESENOĞLU Yeni keşfedilen kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
5 378 431 380 333 12AT100-275 440  Ümit KIZILOĞLU Galaktik Be/X-ışın sistemlerindeki Be yıldızlarının radyal olmayan zonklamalarının araştırılması
6 378 327 380 382 12BT100-324 439  Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri 
7 378 327 382 382 12BT100-327 442  Murat KAPLAN Physical properties of Maria asteroid family 
8 378 327 382 382 12BT100-333 422  Eda SONBAŞ Identifying unidentified FERMI-LAT objects at high galactic latitude with optical observations
9 231 327 382 382 12CT100-378 441  Özgür BAŞTÜRK Ötegezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
10 231 327 382 382 12CT100-380 444  Serdar EVREN Karin Asteroit Ailesinin Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
11 231 431 382 423 12CT100-382 417  Mustafa HELVACI Ana kuşak ve Dünya yakını bazı asteroidler için Yarkovsky etkisinin tesbit edilmesi
12 231 327 431 423 12CT100-388 420  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması
13 327 327 431 423 13AT100-423 423*  Metin ALTAN Kataklismik değişen olarak tanımlanan “SDSS J074716.79+424849.0” ın fotometrik gözlemleri
14 275,447 327 378 423 13AT100-431 443  Tolga GÜVER Markarian 421 Blazar’ının nuStar ve T100 eşzamanlı gözlemleri
15 275,447 327 378 275,447 13AT100-432 432*  Tolga GÜVER X ve Gama Işın uydularınca bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynakların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
16 154 423 378 275,447 13AT100-436 436* Ömür ÇAKIRLI Oymaklardaki genç örten çift yıldızlar
17 154 423 378 324 13AT100-446 446* Bülent YAŞARSOY Kısa dönemli yakın çift yıldızların yörünge ve fiziksel özelliklerinin elde edilmesi
18 382 423 378 324 13AT100-447 447* Sinan Kaan YERLİ SNR'lerdeki OB türü yıldızların belirlenmesi: UBVR Fotometrisi
19 382 423 TZ 192
20 382 423 154 192 FG Fırsat Gözlemi
21 382 388 154 436
22 382 388 436 436 TZ Teknik Zaman
23 446 388 436 436
24 446 388 436 436 * Yeni Proje
25 446 388 436 154
26 380 382 388 154
27 380 382 388 447
28 380 382 388 447
29 382 388 378
30 382 388 378
31 378   378
   Yeniay
 
     İlk/son dördün
 
   Dolunay