RTT150 TELESKOBU 2013A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI      
KSU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                          
1 412 345 416 406 KSU IKI      
2 412 345 408,406 406 KSU IKI 11ARTT150-116-1 Muhittin ŞAHAN DEFPOS ile NGC7000 ve NGC1499 gezegenimsi bulutsularının hız ve parlaklık haritalarının hazırlanması - Preparing velocity and brightness map of the planetary nebulae NGC7000 and NGC1499.
3 416 274 408,406 405 KSU IKI 11ARTT150-119-2 Taşkın ÇAY A - F türü Normal, Özel ve Süperdev yıldız atmosferlerinin element bolluk analizi - Atmospheric elemental abundance analysis of A - F type Normal, Peculiar and Super Giant stars.
4 416 274 408 405 KSU IKI 11ARTT150-129-1 Şölen BALMAN Amanyetic kataclismic değişkenlerde madde propagasyonu - Matter propagation at amagnetic cataclismic variables.
5 338 407 414 272 TZ IKI 11ARTT150-130-2 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies.
6 338 353 414 272 273 KSU 11BRTT150-198-2 Cafer IBANOĞLU Oymak üyesi büyük kütleli yıldızların tayfsal incelenmesi - Spectroscopic observations of massive binares in associations.
7 407 353 272 264 273 KSU 12ARTT150-255-0 Volkan BAKIŞ Cma OB1 yıldız oluşum bölgesinin kinematik ve evrimsel ncelemesi - Kinematical and evolutionary study of star forming region Cma OB1.
8 407 274 272 IKI 130 KSU 12ARTT150-264-1 Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı - Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection.
9 407 274 KSU IKI 198 KSU 12ARTT150-266-2 Zeynep BOZKURT Basık yörüngeli AC PYX ve EQ Boo örten çift yıldızların tayf gözlemleri - Spectroscopic observations of eccentric binary stars: AC PYX and EQ Boo.
10 255 264 KSU IKI 198 KSU 12ARTT150-267-2 Sinan Kaan YERLİ Süpernova kalıntıları içinde kaçan O-B yıldızlarının incelenmesi - A study of runaway O-B stars in süpernova remnants.
11 255 407 KSU IKI 129 KSU 12ARTT150-272-1 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların tayf analizi - Spectroscopic analysis of semiregular variable stars. 
12 255 407 KSU IKI 129 KSU 12ARTT150-273-1 Hasan ESENOĞLU Nova zarf gözlemleri - 2 - Observing nova envelopes - 2.
13 255 KSU KSU IKI 264 KSU 12ARTT150-274-1 Faruk SOYDUGAN Çift yıldızlarda açısal momentum ve yörünge evrimi:Seçilen bazı örten çiftlerin mutlak parametrelerinin belirlenmesi - Angular momentum and orbital evolution of binary stars: Determination of absolute parameters of some selected binaries.
14 IKI KSU KSU IKI 267 KSU 12BRTT150-338-1 Hasan Ali DAL Gökadamızda bulunan Cepheid bileşenli ikinci örten çift NSV 10993'nin zonklama doğası ve evrimsel analizi - Nature of pulsations and evolutionary analysis of NSV 10993, the second eclipsing binary containing Cepheid component in our galaxy.
15 IKI KSU KSU IKI 267 KSU 12BRTT150-353-1 Aysun AKYÜZ NGC3184 sarmal galaksisinde belirlenen süpernova kalıntılarının tayf gözlemi - Spectroscopic observatons of supernova remnant in the spiral galaxy NGC3184.
16 IKI KSU KSU KSU IKI KSU 12BRTT150-345-1 Mesut YILMAZ TUG ötegezegen araştırma programı: G türü devler etrafında gezegen aranması - TUG planet search program: Search for planets around G type giants.
17 IKI KSU KSU KSU IKI KSU 13ARTT150-405-2 Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda gözlenen manyetik lupların ölçek yüksekliğinin ve flare parlaması sırasında oluşan negatif hidrojen iyonunun belirlenmesi - Determining negative hydrogen ion during flare activity and scale height of the magnetic loops observed in UV Ceti type stars.
18 IKI KSU KSU KSU IKI KSU 13ARTT150-406-1 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması - Searching diffused (environmental) material on chromospherically active binaries.
19 IKI KSU 413 KSU IKI 119 13ARTT150-407-1 Ömer Lütfü DEĞİRMENCİ Açık yıldız küme üyesi örten çift sistemlerin tayfsal gözlemleri - Spectral observations of eclipsed binaries in open clusters.
20 KSU KSU 413 KSU IKI 119 13ARTT150-408-2 Melike AFŞAR Gökadadaki seçilmiş kırmızı dev yıldızların kimyasal analizi - Chemical compositions of the selected red giants in the galaxy.
21 KSU KSU 405 KSU IKI 116 13ARTT150-412-2 Zeynep BOZKURT Seçilmiş Post-AGB yıldızlarının kimyasal bolluk analizi - Chemical abundance analysis of the selected Post-AGB stars.
22 KSU KSU 405 KSU IKI 116 13ARTT150-413-1 Birol GÜROL Bazı oEA türü örten değişen yıldızların fotometrik ve tayfsal incelemesi - Photometric and spectroscopic study some oEA type eclipsed binaries.
23 KSU KSU 405 KSU IKI 116 13ARTT150-414-0 Birol GÜROL Erken tayf türünden bazı yıldızların yüzey yapılarının incelenmesi - Study of surface structures some early type stars.
24 KSU KSU 413 KSU IKI 116 13ARTT150-416-2 Varol KESKİN Coude Echelle tayfçekeri ile iyodin hücresi kullanarak seçilen bazı yıldızların ek bileşenlerinin araştırılması - Searching additional components of selected stars using iodine cell within Coude Echelle spectrograph.
25 KSU KSU 407 KSU IKI KSU
26 KSU 416 407 KSU IKI KSU
27 KSU 416 266 KSU IKI KSU
28 KSU 416 266 KSU IKI KSU
29 KSU   266 KSU IKI KSU
30 KSU 266 KSU IKI KSU
31 KSU 266   IKI