RTT150 TELESKOBU 2012B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI      
KSU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                          
1 IKI 439 KSU KSU IKI 255 10BRTT150-25-0 Tansel AK X-Işın çiftlerinin optik emisyonunun hızlı değişkenliklerinden yığışma akımlarının fiziksel parametrelerinin ölçülmesi - Measuring physical characteristics of accretion from fast optical variations of X-ray binaries
2 IKI 439 KSU KSU IKI 255 11ARTT150-116-1 Muhittin ŞAHAN DEFPOS ile NGC7000 ve NGC1499 gezegenimsi bulutsularının hız ve parlaklık haritalarının hazırlanması - Preparing velocity and brightness map of the planetary nebulae NGC7000 and NGC1499
3 IKI KSU KSU KSU IKI 255 11ARTT150-119-2 Taşkın ÇAY A - F türü Normal, Özel ve Süperdev yıldız atmosferlerinin element bolluk analizi - Atmospheric elemental abundance analysis of A - F type Normal, Peculiar and Super Giant stars.
4 IKI KSU KSU KSU IKI 255 11ARTT150-130-2 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies
5 IKI KSU KSU KSU IKI 273 11BRTT150-197-0 Tansel AK Açık küme üyesi parlak mavi değişenler - Bright blue variable members of open cluster
6 KSU KSU KSU KSU IKI 273 11BRTT150-198-2 Cafer İBANOĞLU Oymak üyesi büyük kütleli yıldızların tayfsal incelenmesi - Spectroscopic observations of massive binares in associations.
7 KSU KSU KSU KSU IKI 353,255 11BRTT150-201-0 Ömür ÇAKIRLI Küçük kütleli yıldızlarda manyetik aktivite ile metal bolluğu ve yarıçap arasındaki ilişki - Relation between metallic abundance and radii according to magnetic activity of low mass stars. 
8 KSU KSU KSU KSU IKI 353,255 11BRTT150-210-0 Birol GÜROL Kısa dönemli örten değişen sistemlerin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi - Obtaining physical parameters of the short-period eclipsing binaries.
9 KSU KSU KSU KSU IKI 272 12ARTT150-254-1 Ömür ÇAKIRLI OIII-5007 A Dar salma çizgili gökada merkezindeki karadeliklerin doğası - The nature of the black holes at the center of galaxies with narrow OIII-5007 A emission
10 KSU KSU KSU KSU IKI 264 12ARTT150-255-0 Volkan BAKIŞ Cma OB1 yıldız oluşum bölgesinin kinematik ve evrimsel ncelemesi - Kinematical and evolutionary study of star forming region Cma OB1
11 KSU KSU KSU KSU IKI 264 12ARTT150-264-1 Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı - Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection
12 KSU KSU KSU KSU IKI KSU 12ARTT150-267-2 Sinan Kaan YERLİ Süpernova kalıntıları içinde kaçan O-B yıldızlarının incelenmesi - A study of runaway O-B stars in süpernova remnants
13 KSU KSU 267 KSU IKI KSU 12ARTT150-272-1 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların Tayf analizi - Spectroscopic analysis of semiregularvVariable stars 
14 KSU KSU 267 KSU IKI KSU 12ARTT150-273-1 Hasan ESENOĞLU Nova zarf gözlemleri - 2 - Observing nova envelopes -2 
15 KSU KSU 264 KSU IKI KSU 12ARTT150-274-1 Faruk SOYDUGAN Çift yıldızlarda açısal momentum ve yörünge evrimi:Seçilen bazı örten çiftlerin mutlak parametrelerinin belirlenmesi - Angular momentum and orbital evolution of binary stars: Determination of absolute parameters of some selected binaries
16 KSU KSU 264 KSU KSU KSU 12BRTT150-338-1 Hasan Ali DAL Gökadamızda bulunan Cepheid bileşenli ikinci örten çift NSV 10993'nin zonklama doğası ve evrimsel analizi - Nature of pulsations and evolutionary analysis of NSV 10993, the second eclipsing binary containing Cepheid component in our galaxy.
17 KSU KSU 486 KSU KSU KSU 12BRTT150-345-1 Mesut YILMAZ TUG ötegezegen araştırma programı: G türü devler etrafında gezegen aranması - TUG planet search program: Search for planets around G type giants.
18 KSU KSU 486 KSU KSU KSU 12BRTT150-353-1 Aysun AKYÜZ NGC3184 sarmal galaksisinde belirlenen süpernova kalıntılarının tayf gözlemi - Spectroscopic observatons of supernova remnant in the spiral galaxy NGC3184.
19 458 KSU 486 272 KSU KSU 09ARTT150-439-2 Selim O. SELAM TUG ötegezegen araştırma programı: G tipi devlerde ötegezegen araştırması-II - TUG planet search program: Search for planets around G-Type giants-II
20 458 210 272 338,255 KSU KSU 09ARTT150-458-0 Fatma GÖK M81, M82 ve NGC3077'de süpernova kalıntılarının optik araştırılması - Optical search for supernova remnants in M81, M82 and NGC3077
21 198 197 130 338,255 KSU KSU 09ARTT150-463-0 Ahmet ERDEM Değmeye yakın çift yıldızlar - Near contact binary stars.
22 198 197 130 264 KSU KSU 10ARTT150-484-3 Serdar EVREN Epsilon Auriga'nın tayfsal değişimlerinin araştırılması - Searching spectral variations of Epsilon Auriga
23 198 274 130 130 KSU TZ 10ARTT150-486-2 Cahit YEŞİLYAPRAK KU And'ın tayfsal incelenmesi - Spectroscopic investigation of the KU And
24 198 264 116 130 KSU 463,484
25 201 274 116 130 KSU 463
26 201 274 116 TZ KSU 345
27 254 338 116 IKI KSU 345
28 254 338 KSU IKI 25 345
29 264 274 KSU IKI 25 345
30 119,484 274 KSU IKI 25 345
31 119 274 IKI 345