RTT150 TELESKOBU 2012A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI      
KSU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                          
1 198,254 274 KSU 266,119 IKI KSU 10BRTT150-25-0 Tansel AK X-Işın çiftlerinin optik emisyonunun hızlı değişkenliklerinden yığışma akımlarının fiziksel parametrelerinin ölçülmesi - Measuring physical characteristics of accretion from fast optical variations of X-ray binaries
2 198,254 274 KSU 266,119 IKI KSU 11ARTT150-116-1 Muhittin ŞAHAN DEFPOS ile NGC7000 ve NGC1499 gezegenimsi bulutsularının hız ve parlaklık haritalarının hazırlanması - Preparing velocity and brightness map of the planetary nebulae NGC7000 and NGC1499
3 198,254 274 264 KSU 116 KSU 11ARTT150-119-2 Taşkın ÇAY A - F türü Normal, Özel ve Süperdev yıldız atmosferlerinin element bolluk analizi - Atmospheric elemental abundance analysis of A - F type Normal, Peculiar and Super Giant stars.
4 198,254 274 264 KSU 116 KSU 11ARTT150-126-0 Aysun AKYÜZ NGC4736 ve NGC4395 de belirlenen X-Işın kaynaklarının optik bileşenlerinin araştırılması - Search for the optical counterparts of X-ray sources at NGC4736 and NGC4395
5 255 264 274 KSU 116 KSU 11ARTT150-127-0 Birol GÜROL V1097 Her ve V1049 Her çift yıldız sistemlerinin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi - Obtaining physical parameters of binaries V1097 Her and V1049
6 255 273 274 KSU 116 KSU 11ARTT150-129-0 Şölen BALMAN Amanyetic kataclismic değişkenlerde madde propagasyonu - Matter propagation at amagnetic cataclismic variables
7 255 273 274 KSU 274 KSU 11ARTT150-130-2 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies
8 255 267 KSU KSU 274 KSU 11BRTT150-198-2 Cafer IBANOĞLU Oymak üyesi büyük kütleli yıldızların tayfsal incelenmesi - Spectroscopic observations of massive binares in associations.
9 255 267 KSU KSU 273 KSU 12ARTT150-254-1 Ömür ÇAKIRLI OIII-5007 A Dar salma çizgili gökada merkezindeki karadeliklerin doğası - The nature of the black holes at the center of galaxies with narrow OIII-5007 A emission
10 255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-255-0 Volkan BAKIŞ Cma OB1 yıldız oluşum bölgesinin kinematik ve evrimsel ncelemesi - Kinematical and evolutionary study of star forming region Cma OB1
11 255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-264-1 Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı - Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection
12 255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-266-2 Zeynep BOZKURT Basık yörüngeli AC PYX ve EQ Boo örten çift yıldızların tayf gözlemleri - Spectroscopic observations of eccentric binary stars: AC PYX and EQ Boo
13 272,255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-267-2 Sinan Kaan YERLİ Süpernova kalıntıları içinde kaçan O-B yıldızlarının incelenmesi - A study of runaway O-B stars in süpernova remnants
14 272,255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-271-0 Birol GÜROL Bazı örten değişen sistemlerin dikine hız eğrilerinin elde edilmesi ve tayf türlerinin belirlenmesi - Obtaining radial velocity curves of some eclipsing binaries and determination of their spectral types 
15 272,255 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-272-1 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların Tayf analizi - Spectroscopic analysis of semiregularvVariable stars 
16 264 IKI KSU KSU KSU KSU 12ARTT150-273-1 Hasan ESENOĞLU Nova zarf gözlemleri - 2 - Observing nova envelopes -2 
17 264 130 KSU 264 KSU KSU 12ARTT150-274-1 Faruk SOYDUGAN Çift yıldızlarda açısal momentum ve yörünge evrimi:Seçilen bazı örten çiftlerin mutlak parametrelerinin belirlenmesi - Angular momentum and orbital evolution of binary stars: Determination of absolute parameters of some selected binaries
18 KSU 130 KSU 264 KSU KSU 09ARTT150-439-2 Selim O. SELAM TUG ötegezegen araştırma programı: G tipi devlerde ötegezegen araştırması-II - TUG planet search program: Search for planets around G-Type giants-II
19 KSU 130 KSU 440 KSU KSU 09ARTT150-440-2 Eda SONBAŞ Yakın sarmal galaksilerde gama Işın patlama kalıntılarının optik bölgede araştırılması - Searching for Gamma Ray Burst remnants at near spiral galaxies
20 KSU 130 IKI 440 KSU 486 10ARTT150-484-3 Serdar EVREN Epsilon Auriga'nın tayfsal değişimlerinin araştırılması - Searching spectral variations of Epsilon Auriga
21 KSU KSU IKI 440 KSU 486 10ARTT150-486-2 Cahit YEŞİLYAPRAK KU And'ın tayfsal incelenmesi - Spectroscopic investigation of the KU And
22 KSU KSU IKI 126 KSU 486
23 KSU KSU IKI 126 KSU 130
24 KSU KSU IKI 126 KSU 130
25 KSU KSU IKI 254 273 271
26 KSU KSU 439,484 254 25 271
27 KSU KSU 439 IKI 25 271
28 KSU KSU 439 IKI 25 127
29 KSU KSU 266,119 IKI 129 127
30 KSU 266,119 IKI 129 127
31 KSU 266,119   129