RTT150 TELESKOBU 2011B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
  KSU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
  IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
  TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                    
1 KSU IKI KSU KSU 130 KSU 10BRTT150-25-0 Tansel AK X-Işın çiftlerinin optik emisyonunun hızlı değişkenliklerinden yığışma akımlarının fiziksel parametrelerinin ölçülmesi - Measuring physical characteristics of accretion from fast optical variations of X-ray binaries
2 KSU IKI KSU KSU 130 KSU 10BRTT150-29-0 Hasan ESENOĞLU Nova zarf gözlemleri - Nova shell observations
3 440,123 IKI KSU KSU 130 KSU 10BRTT150-31-0 Birol GÜROL Bazı W UMa türü sistemlerin dikine hız eğrisi gözlemleri - Radial velocity curve observations of the selected W Uma type binaries.
4 440 IKI KSU KSU 130 IKI 11ARTT150-119-2 Taşkın ÇAY A - F türü Normal, Özel ve Süperdev yıldız atmosferlerinin element bolluk analizi - Atmospheric elemental abundance analysis of A - F type Normal, Peculiar and Super Giant stars.
5 440 IKI KSU KSU 130 IKI 11ARTT150-123-0 Ömür ÇAKIRLI Gama Işın çiftleri - Gamma-Ray binaries
6 440 IKI KSU KSU 130,123 IKI 11ARTT150-129-0 Şölen BALMAN Amanyetic kataclismic değişkenlerde madde propagasyonu - Matter propagation at amagnetic cataclismic variables
7 472 IKI KSU KSU 119,484 IKI 11ARTT150-130-2 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies
8 493 KSU KSU KSU 119 IKI 11BRTT150-197-0 Tansel AK Açık küme üyesi parlak mavi değişenler - Members of the bright blue giants Bright blue giants as member of open cluster
9 474 KSU KSU KSU 119 IKI 11BRTT150-198-0 Cafer İBANOĞLU Oymak üyesi büyük kütleli yıldızların tayfsal incelenmesi - Spectroscopic investigation of the massive stars
10 474 KSU KSU KSU 119 KSU 11BRTT150-201-0 Ömür ÇAKIRLI Küçük kütleli yıldızlarda manyetik aktivite ile metal bolluğu ve yarıçap arasındaki ilişki - Magnetic activity relationship with the metallic abundance and radius in the low mass stars.
11 25 KSU KSU KSU 201 KSU 11BRTT150-202-0 Volkan BAKIŞ GSC 4019 3345: Yıldız Evrimine Aykırı mı? - GSC 4019 3345: Is it contrary to stellar evolution?
12 25 KSU KSU KSU 201 KSU 11BRTT150-210-0 Birol GÜROL Kısa dönemli örten değişen sistemlerin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi - Obtaining physical parameters of the short-period eclipsing binaries.
13 25 KSU 435,484 IKI 198 KSU 09ARTT150-430-2 Zeki ASLAN Güneş Dizgesi'nde seçilmiş küçük nesnelerin kinematik ve fiziksel özellikleri - Kinematic and physical properties of the selected small bodies in the Solar System
14 25 KSU 435 IKI 198 KSU 09ARTT150-435-2 Kutluay YÜCE  "Coude Echelle" tayflarını kullanarak A, Erken F, Am ve Fm türü yıldızların kimyasal bolluklarının analizi - Chemical abundance analyses using CES spectra of A, Early F, Am and Fm stars
15 198 KSU 435 IKI 198 KSU 09ARTT150-439-2 Selim O. SELAM TUG ötegezegen araştırma programı: G tipi devlerde ötegezegen araştırması-II - TUG planet search program: Search for planets around G-Type giants-II
16 198 KSU 435 IKI 197 KSU 09ARTT150-440-2 Eda SONBAŞ Yakın sarmal galaksilerde gama Işın patlama kalıntılarının optik bölgede araştırılması - Searching for Gamma Ray Burst remnants at near spiral galaxies
17 486 KSU 435 IKI 197 KSU 09ARTT150-444-0 Emrah KALEMCİ INTEGRAL kaynaklarının optik bileşenlerinin incelenmesi - Investigating optical components of the INTEGRAL sources
18 486 KSU 435 IKI 210 KSU 09ARTT150-458-0 Fatma GÖK M81,M82 ve NGC3077'de süpernova kalıntılarının optik araştırılması - Optical search for süpernova remnants in M81, M82 and NGC3077
19 KSU KSU 439 IKI 210 KSU 09ARTT150-463-0 Ahmet ERDEM Değmeye yakın çift yıldızlar - Near contact binary stars
20 KSU KSU 439 IKI KSU KSU 09BRTT150-470-2 Selçuk BİLİR NGC 225 açık kümesinin CCD UBVRI fotometrisi - UBVRI CCD photometry of NGC 225 open cluster
21 KSU 202 439 IKI KSU KSU 09ARTT150-472-0 Aysun AKYÜZ Galaksi ötesi süpernova gözlemlerinin optik ve tayf gözlemleri - Optical and spectroscopic observations of supernova remnants beyond our galaxy
22 KSU 493 129 IKI KSU 458,123 09BRTT150-474-0 E. Nihal ERCAN CFHTLS galaksi kümelerinin en parlak üye galaksilerinin spektroskopik kırmızıya kayma ölçümleri - Spectroscopic redshift measurements of the brightest member galaxies of the CFHTLS galaxy clusters
23 KSU 470 129 IKI KSU 458 10ARTT150-484-3 Serdar EVREN Epsilon Auriga'nın tayfsal değişimlerinin araştırılması - Searching spectral variations of Epsilon Auriga
24 KSU 470 129 IKI KSU 29 10ARTT150-486-2 Cahit YEŞİLYAPRAK KU And'ın tayfsal incelenmesi - Spectroscopic investigation of the KU And
25 KSU 470 25 IKI KSU 29 10ARTT150-493-1 Cafer İBANOĞLU Klasik Algol dizgelerinde kimyasal elementlerin göreli bolluklarının tayini - Relative abundances of critical elements at classical Algols
26 KSU 470,123 25 IKI KSU 29
27 KSU 444 25 IKI KSU 119
28 KSU KSU 25 202 KSU 463,484
29 KSU KSU 31 430,123 KSU 463
30 KSU KSU 493,123 430 KSU 463
31 KSU KSU 430 463