RTT150 TELESKOBU 2011A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI  
KSU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
 
Gün\Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                    
1 25 IKI 430 444 KSU KSU 10BRTT150-25-0 Tansel AK X-Işın çiftlerinin optik emisyonunun hızlı değişkenliklerinden yığışma akımlarının fiziksel parametrelerinin ölçülmesi - Measuring physical characteristics of accretion from fast optical variations of X-ray binaries
2 25 IKI 458,123 472 KSU KSU 11ARTT150-116-1 Muhittin ŞAHAN DEFPOS ile NGC7000 ve NGC1499 gezegenimsi bulutsularının hız ve parlaklık haritalarının hazırlanması - Preparing velocity and brightness map of the planetary nebulae NGC7000 and NGC1499
3 25 IKI 458 126,123 440,123 KSU 11ARTT150-119-2 Taşkın ÇAY A - F türü Normal, Özel ve Süperdev yıldız atmosferlerinin element bolluk analizi - Atmospheric elemental abundance analysis of A - F type Normal, Peculiar and Super Giant stars.
4 KSU IKI KSU 126 440 KSU 11ARTT150-123-0 Ömür ÇAKIRLI Gama Işın çiftleri - Gamma-Ray binaries
5 KSU 458 KSU 126 440 KSU 11ARTT150-126-0 Aysun AKYÜZ NGC4736 ve NGC4395 de belirlenen X-Işın kaynaklarının optik bileşenlerinin araştırılması - Search for the optical counterparts of X-ray sources at NGC4736 and NGC4395
6 KSU 458 KSU IKI 440 KSU 11ARTT150-127-0 Birol GÜROL V1097 Her ve V1049 Her çift yıldız sistemlerinin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi - Obtaining physical parameters of binaries V1097 Her and V1049
7 KSU 130,123 KSU IKI 439 KSU 11ARTT150-129-0 Şölen BALMAN Amanyetic kataclismic değişkenlerde madde propagasyonu - Matter propagation at amagnetic cataclismic variables
8 KSU 130 KSU IKI 439 KSU 11ARTT150-130-2 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies
9 KSU 130 KSU IKI 439 KSU 09ARTT150-424-0 Berahitdin ALBAYRAK oEA Türü TW Dra yıldızının radyal olmayan zonklama modlarının tayfsal yöntemle tanımlanması - Spectroscopic determination of non radial modes of TW Dra
10 KSU 130 KSU IKI 424,484 KSU 09ARTT150-430-2 Zeki ASLAN Güneş dizgesinde seçilmiş küçük nesneler - Selected small bodies in Solar System
11 KSU 430 KSU IKI 424 KSU 09ARTT150-439-2 Selim O. SELAM TUG ötegezegen araştırma programı: G tipi devlerde ötegezegen araştırması-II - TUG planet search program: Search for planets around G-Type giants-II
12 KSU 430 KSU IKI 424 KSU 09ARTT150-440-2 Eda SONBAŞ Yakın sarmal galaksilerde gama Işın patlama kalıntılarının optik bölgede araştırılması - Searching for Gamma Ray Burst remnants at near spiral galaxies
13 KSU KSU KSU IKI 424 KSU 09ARTT150-444-0 Emrah KALEMCİ INTEGRAL kaynaklarının optik bileşenlerinin incelenmesi - Investigating optical components of the INTEGRAL sources
14 KSU KSU KSU KSU IKI KSU 09ARTT150-458-0 Fatma GÖK M81,M82 ve NGC3077'de süpernova kalıntılarının optik araştırılması - Optical search for süpernova remnants in M81, M82 and NGC3077
15 KSU KSU KSU KSU IKI 119,484 09ARTT150-472-0 Aysun AKYÜZ Galaksi ötesi süpernova gözlemlerinin optik ve tayf gözlemleri - Optical and spectroscopic observations of supernova remnants beyond our galaxy
16 KSU KSU KSU KSU IKI 119 10ARTT150-484-3 Serdar EVREN Epsilon Auriga'nın tayfsal değişimlerinin araştırılması - Searching spectral variations of Epsilon Auriga
17 KSU KSU KSU KSU IKI 119 10ARTT150-486-2 Cahit YEŞİLYAPRAK KU And'ın tayfsal incelemesi - Spectroscopic study of KU And
18 KSU KSU 116 KSU IKI 119 10ARTT150-493-1 Cafer İBANOĞLU Klasik Algol dizgelerinde kimyasal elementlerin göreli bolluklarının tayini - Relative abundances of critical elements at classical Algols
19 KSU KSU 116 KSU IKI 119
20 KSU KSU 116 KSU IKI 439
21 KSU KSU 116 KSU IKI 439
22 KSU KSU 439,484 KSU IKI 127,123
23 KSU KSU 439 KSU IKI 127
24 KSU KSU 493,123 KSU IKI 127
25 KSU 25 493 KSU IKI KSU
26 KSU 25 493 KSU IKI KSU
27 KSU 25 493 KSU IKI KSU
28 IKI 129 130 KSU KSU KSU
29 IKI 130 KSU KSU KSU
30 IKI 486 KSU KSU KSU
31 IKI 486 KSU