RTT150 TELESKOBU 2010B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
  KSU   Kazan Zamanları    Yeniay XYZ   Andor    
  IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün XYZ   TFOSC  
  TZ   Teknik Zaman    Dolunay XYZ   Coude  
   
Gün \ Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No  Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
1 IKI KSU IKI KSU 430 KSU 10BRTT150-25-0 Tansel AK X-Işın çiftlerinin optik emisyonunun hızlı değişkenliklerinden yığışma akımlarının fiziksel parametrelerinin ölçülmesi
2 IKI KSU IKI KSU 29 KSU 10BRTT150-29-0 Hasan ESENOĞLU Nova Zarf Gözlemleri
3 IKI KSU IKI KSU 29 KSU 10BRTT150-30-0 Volkan BAKIŞ Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Çift ve Çoklu Sistemler: II- Cyg OB1 
4 IKI KSU IKI KSU 440 KSU 10BRTT150-31-0 Birol GÜROL Bazı W UMa Türü Sistemlerin Dikine Hız Eğrisi Gözlemleri 
5 IKI KSU IKI KSU 440 KSU 10BRTT150-33-0 Nazım AKSAKER Galaktik Duzlemde Gezegenimsi Bulutsu Araştırması 
6 IKI KSU IKI KSU 490,484 KSU 09ARTT150-430-2 Zeki ASLAN Güneş Dizgesi'nde seçilmiş küçük nesnelerin kinematik ve fiziksel özellikleri 
7 IKI KSU IKI KSU 490 KSU 09ARTT150-436-1 Muhittin ŞAHAN Gökada düzlemimizde bulunan bazı HII bölgeleri ve flamanların parlaklık ve hız değerlerinin DEFPOS ile incelenmesi 
8 485 KSU IKI 444 490 KSU 09ARTT150-439-2 Selim O. SELAM TUG Planet Search Program: Search for Planets around G-type Giants - II 
9 485 KSU IKI 474 490 KSU 09ARTT150-440-2 Eda SONBAŞ Yakın sarmal galaksilerde gama-Işın patlama kalıntılarının optik bölgede araştırılması 
10 489 KSU IKI 474 439 KSU 09ARTT150-444-0 Emrah KALEMCİ INTEGRAL kaynaklarının optik bileşenlerinin incelenmesi
11 489 492 472 474 439 KSU 09ARTT150-463-0 Ahmet ERDEM Değmeye yakın çift yıldızlar (Near Contact Binary Stars) 
12 483 492 472 474 439 KSU 09BRTT150-468-0 Ömür ÇAKIRLI Gama-ışın kaynağı çift yıldızlar. 
13 483 486 430 470 30 KSU 09BRTT150-469-1 Zeynep BOZKURT Algol türü V803 Cyg ve V807 Cyg örten çift sistemlerinin tayf gözlemleri 
14 483 486 33 470 IKI 29 09BRTT150-470-2 Selçuk BİLİR NGC 225 açık kümesinin CCD UBVRI fotometrisi 
15 468 33 30 470 IKI 29 09BRTT150-472-0 Aysun AKYÜZ Galaksi ötesi süpernova kalıntılarının optik ve tayf gözlemleri 
16 468 KSU 30 470 IKI 29 09BRTT150-474-0 E. Nihal ERCAN CFHTLS galaksi kümelerinin en parlak üye galaksilerinin spektroskopik kırmızıya kayma ölçümleri 
17 485 KSU 30 430 IKI 25 09BRTT150-477-0 Berahitdin ALBAYRAK Erken tür dev ve süperdev yıldızların kimyasal bolluklarının belirlenmesi 
18 493 KSU 436 KSU IKI 25 10ARTT150-483-0 Ömür ÇAKIRLI Küçük kütleli yıldızlarda manyetik aktivite ile metal bolluğu ve yarıçap arasındaki ilişki
19 493 KSU 436 KSU IKI 25 10ARTT150-484-3 Serdar EVREN EPSILON AURIGAE'nin tayfsal değişimlerinin araştırılması 
20 493 KSU 436 KSU 31 490,463 10ARTT150-485-0 Can Battal KILINÇ Seçilmiş gökadalarda etkinlik analizi ve merkezi kütle tespiti 
21 469 KSU 439,484 KSU 31 490,463 10ARTT150-486-2 Cahit YEŞİLYAPRAK KU And'ın tayfsal incelenmesi. 
22 430 KSU 439 KSU 31 490,463 10ARTT150-489-0 Nazım AKSAKER Kuzey yarıküredeki seçilmiş gezegenimsi bulutsuların TFOSC ile tayfsal gözlemleri 
23 25 KSU 477 KSU 444 477 10ARTT150-490-0 Ahmet ERDEM Seçilmiş Hipparcos değişenlerinin tayfsal gözlemleri
24 KSU IKI 477 KSU 444 477 10ARTT150-492-0 Sinan Kaan YERLİ Süpernova kalıntıları içinde kaçan O/B yıldızlarının incelenmesi
25 KSU IKI KSU KSU 25 436 10ARTT150-493-1 Cafer İBANOĞLU Klasik Algol dizgelerinde kimyasal elementlerin göreli bolluklarının tayini 
26 KSU IKI KSU KSU 25 436
27 KSU IKI KSU KSU 25 436
28 KSU IKI KSU KSU 25 TZ
29 KSU IKI KSU KSU TZ 463,484
30 KSU IKI KSU KSU TZ 463
31 KSU IKI   KSU   463